လှည့်ကြည့်စရာမလိုတဲ့

Marketing Team

တည်ဆောက်ပါ။

လှည့်ကြည့်စရာမလိုတဲ့

Marketing Team

တည်ဆောက်ပါ။

Marketing Team တည်ဆောက်တဲ့အခါ
ပြဿနာသုံးခုရှိပါတယ်။

၁။ Marketing မဟာဗျူဟာ ရေရေရာရာမရှိတာ

၂။ Marketing Department ကိုဦးဆောင်မည့်သူနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Skillsets က လုပ်ငန်းသွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကို ရောက်အောင်မလုပ်နိုင်တာ

၃။ Sales နဲ့ Marketing အချိတ်အဆက်မမိတာဖြစ်ပါတယ်။

လှည့်ကြည့်စရာမလိုတဲ့ Marketing Team တည်ဆောက်ဖို့ ကိုယ့် Team မှာ ဒီ ကျွမ်းကျင်မှု ၆ ခုရှိဖို့လိုပါတယ်။
အတိုကောက်အနေနဲ့ SAPWAR (ဆပွါး) လို့မှတ်လို့ရပါတယ်။

S
Strategic Thinking Skill

မဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်ခြင်း

A
Analytical Skill

သုံးသပ်စဉ်းစားမှုကျွမ်းကျင်မှု

P
Project Management Skill

လုပ်ငန်းဆောင်တာပြီးမြောက်အောင်
စီမံခန့်ခွဲခြင်း

S
Strategic Thinking Skill

မဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်ခြင်း

A
Analytical Skill

သုံးသပ်စဉ်းစားမှုကျွမ်းကျင်မှု

P
Project Management Skill

လုပ်ငန်းဆောင်တာပြီးမြောက်အောင်
စီမံခန့်ခွဲခြင်း

W
Writing Skill

ကြော်ငြာနှင့် မားကတ်တင်းအတွက် ဖန်တီးခြင်း

A
Ads strategy and implementation Skill

ကြော်ငြာခြင်းမဟာဗျူဟာနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု

R
Research
Skill

သုသေတနစွမ်းရည်

W
Writing Skill

ကြော်ငြာနှင့် မားကတ်တင်းအတွက် ဖန်တီးခြင်း

A
Ads strategy and implementation Skill

ကြော်ငြာခြင်းမဟာဗျူဟာနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု

R
Research Skill

သုသေတနစွမ်းရည်

Pricing

Lifetime Plan​

Limited Time Only
Ks 1200000
Ks 590,000
 •  

6 Months

Ks 90000
Ks 49,000
 • Ready-to-use Templates
 • Access Anywhere Online
 • Organized in One Place
 • Goal Setting and Daily Journal

 •  

1 Year

Ks 180000
Ks 69,000
 • Sample Plan
 • Guidance
 • Organize in one place
 • Goal Setting and Daily Journal
 • 1-hour Coaching Session with             Akyanpay Business Coach
Popular

Lifetime Plan​

Limited Time Only
Ks 499,000
 • Ready-to-use Templates
 • Access Anywhere Online
 • Organized in One Place
 • Goal Setting and Daily Journal
 • 1-hour Coaching Session with             Akyanpay Business Coach

12 Weeks Coaching

Limited Time Only
Ks 1,500,000
 • Ready-to-use Templates
 • Access Anywhere Online
 • Organized in One Place
 • Goal Setting and Daily Journal
 • 12 Weeks Coaching Session with         Akyanpay Business Coach

*7 Days Money Back Guarantee

Marketing & Sales Team Coaching ​

Building a media company through contents

Please Login to Home

or